ทำการบ้านก่อนเลือกกระเบื้องปูพื้น

กระเบื้องยางลายไม้

จากการเริ่มต้น ในการที่จะสร้างบ้านหนึ่งหลัง แน่นอนว่าการที่จะต้องศึกษาถึง เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะก่อสร้างบ้านทั้งหลังนั้น เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านแต่ละคน จะต้องทำการบ้านเอาเอง และจะต้องใช้เวลาในการศึกษา และทำความเข้าใจเป็นอย่างดี ก่อนที่จะเลือกวัสดุในการก่อสร้าง แต่ละประเภท มาใช้ในการก่อสร้างบ้านของตนเอง เพราะอย่าลืมว่าบ้านแต่ละหลังนั้น มีราคาค่าใช้จ่าย ในการที่จะก่อสร้างค่อนข้างที่จะมาก และแต่ละคนมักที่จะกู้เงินจากธนาคารต่างๆ โดยใช้ระยะเวลาในการผ่อนราวๆ 30 ถึง 40 ปี

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา การที่เราจะกู้ยืมเงินมาแล้วสุดท้าย ได้วัสดุที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม ก็เท่ากับเราเสียเงินไปฟรีๆ ดังนั้นเรื่องของการทำการบ้าน เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่กระเบื้องปูพื้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้หญิงนั้น ความรู้ทางด้านวัสดุก่อสร้าง หากไม่ได้เรียนทางด้านสาขาวิชาชีพช่าง หรือสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง กับงานทางด้านนี้ น้อยคนนักที่จะมีความรู้ หรือมีความเข้าใจ  ที่จะต้องอาศัยระยะเวลา ในการศึกษาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ แม่แต่ก็เรื่องของกระเบื้องปูพื้น ก่อนที่จะเลือก จึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญ และเสียสละเวลาเป็นอย่างมาก เพราะกระเบื้องแต่ละชนิดต่างมีคุณสมบัติ ที่แตกต่างกันออกไป หากเลือกกระเบื้องปูพื้นผิดประเภท ก็อาจจะใช้งานได้ไม่ยาวงาน หรือติดตั้งไปแล้ว อาจจะต้องรื้อทั้งแผง เท่ากับเป็นการเพิ่มเงินในการก่อสร้างบ้าน ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหา ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็ควรที่จะทำการศึกษา ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือก